Координатор медичного напрямку

План навчання за програмоюХороша робота медичного закладу, успіх та високий рівень працівників залежить від роботи кожного, від його внеску заради спільної мети!

Медичний координатор - ланка відповідальної та ефективної медицини. Це людина, яка має рівень знань та навиків в організації роботи певного підрозділу, за який відповідає. Кожне відділення в медичній установі має свою структуру і межі відповідальності. Координатор – це саме та людина, яка зводить, аналізує та моніторить результати роботи кожного підрозділу для окремого пацієнта з метою подання інформації вчасно. Дуже важливо, щоб своєю роботою координатор уособлював загальні принципи медичного закладу, оперативно та вчасно реагував на проблемну ситуацію, знайшовши кращий вихід. Також однією з важливих місій координатора є забезпечення психологічно здорових відносин між пацієнтом та працівниками закладу, вирішення будь яких організаційних питань, що виникають впродовж усього періоду перебування пацієнта в даній медичній установі. Є фахові стандарти, яким відповідає координатор - професійність, людяність, амбіційність, відкритість та партнерство, уважність, прискіпливість та чесність.

Основне завдання координатора – «творити з любов’ю до людини»!


Вимоги до кандидатів на курс:

 • координатор медичного напрямку повинен мати базову або вищу медичну освіту, охайний зовнішній вигляд;
 • стресостійкість, вміння виходити з конфліктних ситуацій;
 • визначення та задоволення потреб пацієнта;
 • вміння та застосування основ медичної деонтології;
 • забезпечення конфіденційності інформації, якою володіє в процесі роботи.

Мета курсу:

 • відкрити всі можливі варіанти у спілкуванні та взаємодії між відділами медичного закладу для досягнення спільної мети;
 • моделювання ситуацій для пошуку алгоритму вирішення потреб пацієнта;
 • ведення журналів та іншої медичної документації;
 • розроблення системи аналізу показників підрозділів;
 • спілкування з пацієнтом, визначення чітких функціональних обов’язків координатора;
 • забезпечувати ефективну комунікацію окремими підрозділами медичного закладу, визначення чітких меж відповідальності та розподіл обов’язків;
 • постійні вдосконалення – нові ідеї в роботі координатора;
 • створення та врахування усіх можливостей надання медичних послуг в закладі.

Презентація медичного закладу

 • коротке знайомство з медичним центром, на базі якого проводиться навчання, проекторний екскурс по роботі відділень закладу;
 • основні напрямки діяльності медичної установи, роль та функціональні обов’язки координатора медичного напрямку в даній структурі;
 • ознайомлення з веденням медичної документації та електронним реєстром робочих проектів;
 • робота медичних підрозділів (відділень), їх функціональні обов’язки та межі відповідальності;
 • співпраця між персоналом клініки; основи спілкування в межах робочих процесів.

Основні напрямки роботи координатора

 • для початківців – як організувати роботу координатора? З чого почати, виходячи з потреб медичної структури?
 • моніторинг та аналіз документів з метою вчасного подання інформації;
 • організація та ведення чатів (Viber, Wat’s up, facebook) для пацієнтів;
 • організація візитів пацієнтів відповідно до рекомендацій та медичних призначень;
 • алгоритми роботи координатора на прикладі фактичних ситуаційних задач;
 • правові аспекти регулювання медичних випадків координатором;
 • забезпечення конфіденційності інформації;
 • контакт (розмови, спілкування у чатах, питання-відповіді, психологічна підтримка) як показник високого рівня сервісу;
 • толерантність і тактовність як основа спілкування працівника медичного закладу;
 • права і обов’язки координатора згідно чинного законодавства.

Поведінка координатора у конфліктних ситуаціях

 • основні причини виникнення конфлікту;
 • «гострі кути» в роботі координатора;
 • алгоритм залагодження конфлікту;
 • робота з VIP-пацієнтами, як не переступити межі «вседозволеності» пацієнту; від захцянки до коректної медичної послуги.