ПІДГОТОВКА ЕФЕКТИВНИХ АДМІНІСТРАТОРІВ

Для кого розрахований навчальний курс

 • Для початківців адміністраторів – це найшвидший шлях освоїти професію;
 • Для досвідчених адміністраторів – відмінна можливість підняти свої  навички на новий рівень;
 • Для керівників – дізнатися як працює ефективна реєстратура, подивитися з боку на роботу адміністраторів і отримати персональну консультацію від директора закладу.

Мета даного навчання для учасника

 • Стати прикладом для наслідування своїм співробітникам.
 • Зрозуміти як вірно розставляти пріоритети і підвищити продуктивність в роботі.
 • Завоювати авторитет у колективі чесною працею і впертістю.
 • Тренувати уміння та позитивне ставлення до пацієнта.

Мета даного навчання для роботодавця

 • Викликати довіру та бажання пацієнта звернутися саме в Ваш медичний центр.
 • Презентувати клініку та послуги, з метою збільшення продаж.
 • Сформувати цікавість пацієнта до послуг.
 • Реагувати на індивідуальність пацієнта та вміння діяти в конфліктних ситуаціях.

КООРДИНАТОР МЕДИЧНОГО НАПРЯМКУ

Вимоги до кандидатів на курс

 • координатор медичного напрямку повинен мати базову або вищу медичну освіту, медична сестра-координатор;
 • охайний зовнішній вигляд;
 • стресостійкість, вміння виходити з конфліктних ситуацій;
 • визначення та задоволення потреб пацієнта;
 • вміння та застосування основ медичної деонтології;
 • забезпечення конфіденційності інформації, якою володіє в процесі роботи.

Мета даного навчання для учасника

 • відкрити всі можливі варіанти у спілкуванні та взаємодії між відділами медичного закладу для досягнення спільної мети;
 • моделювання ситуацій для пошуку алгоритму вирішення потреб пацієнта;
 • ведення журналів та іншої медичної документації;
 • розроблення системи аналізу показників підрозділів;
 • спілкування з пацієнтом, визначення чітких функціональних обовязків координатора;
 • забезпечувати ефективну комунікацію окремими підрозділами  медичного закладу, визначення чітких меж відповідальності та розподіл обов’язків;
 • постійні навчання – нові віяння в роботі координатора;
 • створення та врахування усіх можливостей надання медичних послуг в закладі.

Мета даного навчання для роботодавця

 • отримати ефективного координатора;
 • покращити роботу відділень за рахунок підвищення знань та вмінь персоналу, досконалого знання своїх обов’язків, чітке дотримання їх у повсякденній роботі;
 • організованість та злагодженість в закладі;
 • згуртованість та чіткість в роботі;
 • психологічно здорові відносини з пацієнтами;
 • увагу та послідовність в діях.

НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Для кого розрахований навчальний курс

 • для медичних сестер, акушерок, фельдшерів, які хочуть розвиватись у даній галузі та бути «універсальними» в роботі медичного закладу;
 • для медичних сестер, що хочуть стати асистентами лікарів у медичних закладах, що займаються репродуктологією;
 • для медичних сестер, що планують бути старшими медичними сестрами відділень;
 • для старших медичних сестер відділень, які бажають вдосконалити свої навики та вміння.

Мета даного навчання для учасника

 • отримати кваліфіковані навики, які в подальшому будуть застосовуватись в роботі;
 • підвищити рівень знань та вмінь, навчитись бути «універсальним» співробітником;
 • освоїти навики роботи у галузі репродуктології;
 • вирішити ситуаційні завдання, максимально наближені до умов реальної професійної діяльності.

Мета даного навчання для роботодавця

 • покращити роботу відділень за рахунок підвищення знань та вмінь персоналу, досконалого знання своїх обов’язків, чітке дотримання їх у повсякденній роботі;
 • утворення поняття «універсальності» у роботі медичних сестер: здобуття навиків роботи інших відділень медичного закладу, взаємозаміна, допомога колегам на прийомі;
 • надання більш кваліфікованої допомоги пацієнтам;
 • дотримання норм етики та деонтології, грамотне спілкування з пацієнтом, колегами, керуючим персоналом;
 • зменшення часу прийому за рахунок підвищення кваліфікації працівників, дотримання графіків роботи персоналом;
 • успішне керівництво медичним персоналом за рахунок делегування обов’язків.

НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Для кого розрахований навчальний курс

 • молодші медичні сестри, доглядальниці, вихователі (няні).

Мета даного навчання для учасника

 • дані курси допоможуть Вам оволодіти необхідними знаннями та навиками, які в подальшому будуть застосовуватись в роботі;
 • ці курси, допоможуть Вам підготуватися, почерпати знань і розширити свій кругозір!

Мета даного навчання для роботодавця

 • отримати підготовленого фахівця;
 • викликати довіру та бажання пацієнта звернутися саме в Ваш медичний центр
 • покращити роботу відділень за рахунок підвищення знань та вмінь персоналу, досконалого знання своїх обов’язків, чітке дотримання їх у повсякденній роботі;
 • надання більш кваліфікованої допомоги пацієнтам;
 • організованість та злагодженість в закладі.