Адміністратор

План навчання за програмою1. Роль адміністратора в діяльності медичного закладу:

 • презентація клініки та уміння продемонструвати увагу і турботу до пацієнта в перші секунди комунікації;
 • комунікація з пацієнтами та співробітниками медичного закладу;
 • тактика збору інформації та навички оформлення медичної картки;
 • ефективне введення медичної документації в письмовому та електронному вигляді.

2. Професійні вимоги, вміння та навики адміністратора в роботі:

 • дотримання іміджу та зовнішнього вигляду;
 • організація робочого місця;
 • дотримання в роботі основних вимог;
 • основні правила ділового спілкування;
 • праця з VIP пацієнтами;
 • планування робочого місяця;
 • збір статистичних даних.

3. Особливості ведення телефонних переговорів:

 • телефонні розмови як одна зі складових завдань адміністратора;
 • телефонний етикет;
 • алгоритм роботи з вхідними та вихідними дзвінками;
 • вміння ефективно відповідати на складні питання, слова паразити, типові помилки, грамотна відмова;
 • типи сервісних дзвінків. Як виконати сервісний дзвінок, щоб він був не нав’язливим;
 • рука на пульсі!
 • грамотне інформування пацієнтів щодо перенесення візиту.

4. Роль основних вимог ISO 9001 2015 у “Відділенні надання організації медичних послуг”:

 • поняття політики, цілі та кодекс поведінки працівників медичного закладу;
 • як утримувати взаємозв’язок із замовниками;
 • контроль невідповідностей, коригувальні дії,та їх аналіз;
 • постійне вдосконалення та навчання адміністраторів.

5. Правові аспекти:

 • дії адміністратора при перевірках органами держслужби та іншими органами;
 • куток споживача- візитна картка закладу;
 • дотримання комерційної та медичної таємниці;
 • особливості видачі медичної інформації та документації;
 • права та обов’язки пацієнтів.

6. Основні рекомендації поведінки при конфліктній ситуації:

 • стратегія поведінки в конфлікті та зняття емоційної напруги;
 • алгоритм поведінки при конфліктній ситуації;
 • причини виникнення конфліктів;
 • основні зони ризику виникнення конфліктів;
 • як правильно встановити психологічний “Якір” для подальших контактів з пацієнтом;
 • зміцнення до себе довіри за допомогою невербальної комунікації.

7. Сервісна концепція медичного центру:

 • Поняття високоякісного медичного сервісу;
 • міфи про сервіс;
 • чи здатні ваші співробітники надавати якісний сервіс;
 • як навчати, впроваджувати і контролювати якісний сервіс;
 • створення плану дій щодо поліпшення якості сервісу в клініці;
 • аналіз сервісу;
 • як вміло розставити пріоритети та підвищити продуктивність в роботі;
 • вміння представити конкурентну перевагу та сформувати цікавість пацієнта до даної послуги;
 • формування додаткових джерел інформації.

8. Як запобігти емоційно-професійному вигоранню адміністраторів:

 • основні причини професійного вигорання;
 • види професійного вигорання;
 • як запобігти професійному вигоранню.