Навчання медичних сестер

План навчання за програмою1. Основні правила роботи медичної сестри приватного кабінету:

 1. Етичні та деонтологічні аспекти медичної діяльності в спілкуванні з колегами (лікарями, середнім та молодшим медичним персоналом), керівництвом та пацієнтами. Поняття емпатії.
 2. Дотримання правил поведінки та правил внутрішнього розпорядку установи. Пунктуальність. Графіки роботи.
 3. Поняття «комерційна таємниця» в роботі медичного персоналу.
 4. Комунікація з пацієнтом. Типи поведінки пацієнтів. Правила спілкування з різними типами пацієнтів.
 5. Методологія сестринського процесу: організація робочого часу, підготовка до робочого дня (підготовка кабінету, інструментів, медичних карток, витратного матеріалу і т.д.).
 6. Санітарно-гігієнічні вимоги приватних медичних установ. Правила і норми прибирання робочого місця, використання та заміни дезінфекційних засобів. Дезінфекція та стерилізація в умовах медичної установи.
 7. Правила використання обладнання, інструментів, виробів медичного призначення (УЗД апарати, КТГ, гінекологічні крісла і т.д.).
 8. Медичний інструментарій в гінекології: види, правила застосування, дезінфекції та стерилізації.
 9. Алгоритм ведення медичної документації та дотримання посадової інструкції.
 10. Основні правила роботи з медичною програмою («Доктор Елекс»).


2. Медична сестра – асистент гінекологічного прийому.

 1. Асистування під час проведення гінекологічного прийому (підготовка кабінету, інструментарію, витратного матеріалу, медичної документації, роздаткового матеріалу).
 2. Види досліджень та правила забору матеріалу (HPV, торч-інфекції, бакпосів і т.д.), (ПЛР, мазок на цитологію, мікрофлору і т.д.). Підготовка до обстежень.
 3. Медичний інструментарій у гінекології: види, правила застосування, дезінфекції та стерилізації.
 4. Підготовка та асистування при малоінвазивних гінекологічних процедурах (пайпель-біопсія, гістероскопія, резектоскопія, санації піхви, біопсія шийки матки, вишкрібання цервікального каналу, фракційне діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки, діатермокоагуляція шийки матки, діатермоексцизія шийки матки, діатермоконізація шийки матки).
 5. Роль УЗД в гінекології. Види УЗД.
 6. Основні правила роботи з медичною програмою («Доктор Елекс»).


3. Роль медичної сестри/акушерки у веденні обліку вагітних.

 1. «9 місяців змін»: особливості організму вагітної жінки (зміна настрою, фізіологічні зміни).
 2. План-графік обстежень вагітної жінки. Підготовка до обстежень.
 3. Ведення документації (заповнення медичної карти вагітної, обмінної карти вагітної, записника вагітної).
 4. Методи дослідження (вимірювання АТ, пульсу, температури тіла, проведення КТГ, БФПП).
 5. Правила подання документації на оформлення декретної відпустки. Терміни, особливості.
 6. Основні правила роботи з медичною програмою («Доктор Елекс»).


4. Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) очима медичної сестри.

 1. Роль менструально циклу (МЦ) у настанні вагітності, причини безпліддя.
 2. Спілкування з пацієнтом: найпоширеніші питання від пацієнтів і тактика відповідей на них.
 3. Огляд методів лікування безпліддя: фолікулометрія, індукція овуляції, хірургічний метод, контрольована стимуляція яєчників (КСЯ), внутрішньоматкові інсемінації (ВМІ), запліднення in-vitro (ЗІВ), донація сперми, донація ооцитів, донація ембріонів, кріоконсервація, преімплантаційна генетична діагностика (PGD) та ін.
 4. Необхідний перелік обстежень перед програмою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) (згідно Наказу МОЗ 787 від 09.09.13 р.), підготовка до здачі аналізів та обстежень.
 5. Заповнення необхідної медичної документації перед програмою ЕКЗ. (згідно Наказу МОЗ 787 від 09.09.13 р.).
 6. Етапи проведення ВМІ.
 7. Етапи проведення ЗІВ (консультація, обстеження, стимуляція, аспірація ооцитів, ICSI, культивування ембріонів, перенос ембріонів/заморозка ембріонів, кріопротокол).
 8. Основні медичні препарати, що застосовуються в програмах ЕКЗ (стимулюючі препарати та ін.), правила застосування препаратів.
 9. Вагітність після ЗІВ: найпоширеніші запитання від пацієнтів, ризики та ускладнення, тактика дій при виникненні ускладнень після визначення хоріонічного гонадотропіну (ХГЛ), терміни проведення УЗД, корекція мед підтримки.
 10. Основні правила роботи з медичною програмою («Доктор Елекс»).


5. Курс «Старша медична сестра»

 1. Роль старшої медичної сестри у роботі медичного закладу.
 2. Вимоги до старшої медичної сестри (освіта, підготовка, вміння і навики).
 3. Основна документація у роботі старшої медичної сестри (накази МОЗ).
 4. Санітарно-гігієнічні норми ЛПЗ (дезінфекція, ПСО, стерилізація, прибирання).
 5. Підготовка медичного персоналу до роботи. Навчання медичного персоналу. Індивідуальний підхід до навчання.
 6. Перевірки у роботі старшої медичної сестри.
 7. Звітність старшої медичної сестри.
 8. Важелі впливу та мотивація працівників.